Kandidaten

 • 1. P.J. (Pieter-Jan) Hofman

  De ChristenUnie-SGP Delfland staat voor verantwoord waterbestuur, verantwoorde keuzes en verantwoorde kosten. Een sterk en betrokken waterschap, voor nu én voor de toekomst. Dit doen we door actief op pad te gaan in de regio en in gesprek te gaan met inwoners en bedrijven. We werken vanuit een brede blik op de ontwikkeling van het waterschap. Enerzijds gebruikmakend van aanwezige kennis, anderzijds kijkend naar innovatieve mogelijkheden. Wij maken ons hard voor goede bescherming tegen het water, schoon en gezond water voor iedereen en voldoende recreatiemogelijkheden op en rond het water mét respect voor de natuur en cultuurhistorie.

 • 2. H. (Harm) Roeten

  ´´Het goede voorbeeld geven én zichtbaar zijn.´´ Dat mogen we van een Waterschap verwachten!  Het Waterschap Delfland moet dáárom zo snel mogelijk een Klimaat-bestendig en een Energie-neutraal waterschap worden. De inzet van Wind- en Zonne-energie en andere vormen van energie-opwekking, op en bij onze gemalen en waterzuiveringen maken dat zichtbaar. Daarnaast is participatie en betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij het vormgeven van de plannen van het Waterschap absoluut een ´´must´´ voor draagvlak. Het Waterschap Delfland is pro-actief bij het klimaat-bestendig (her-)inrichten van woonwijken. Hier zet ik mij de komende periode heel graag voor in.

   

 • 3. Ytzen L. (Ytzen) Lont

  "Water, de rest komt later." In Nederland is dat letterlijk het geval. Zonder onze dijken kunnen we niet functioneren. Zeker in Delfland waar zoveel onder de zeespiegel ligt. Waterschapswerk is vaak onzichtbaar maar onmisbaar voor onze regio.  Zoet en schoon water voor onze sloten en meren waar we in kunnen recreëren en waar natuur en landbouw afhankelijk van is. Het is met name van belang dat in ons economisch waardevolle en drukke gebied er ruimte voor water blijft. Daar wil ik mij voor inzetten!

 • 4. W. (William) Anker

  Ik wil de volgende periode, 2019-2023, mij opnieuw inzetten voor het
  hoogheemraadschap van Delfland. Mijn speerpunt is de verbetering van de
  waterbeheersing in geval van droogte en bij extreme neerslag. Aanvullende
  voorzieningen zijn nodig om bij extreme neerslag natuurvriendelijk te
  bufferen en bij droogte deze te gebruiken tegen verdroging en verzilting van
  de bodem.

 • 5. S.R.M. (Stefan) Salome

  Ik ben Stefan, derdejaars student Technische Bestuurskunde aan de TU Delft. Water gaat een steeds belangrijkere rol spelen, denk bijvoorbeeld aan de zeespiegelstijging. Een speerpunt van ChristenUnie-SGP is een leefbare toekomst, ook voor de komende generaties. Als student wil ik mijn kennis graag inzetten en zo een steentje bijdragen aan de maatschappij. Maar buiten dat vind ik het zorgwekkend dat de jonge generatie niet goed vertegenwoordigd is in de waterschappen, terwijl ook hun mening en probleemperceptie belangrijk is voor een goed functionerend waterschapsbestuur. Door mijn kandidaatstelling wil ik de studenten bewust maken van het toenemend belang van de waterschappen.

Volledige kandidatenlijst

 1. P.J. (Pieter-Jan) Hofman | s-Gravenzande
 2. H. (Harm) Roeten | Pijnacker
 3. Ytzen L. (Ytzen) Lont | Den Haag
 4. W. (William) Anker | Vlaardingen
 5. S.R.M. (Stefan) Salome | s-Gravenzande
 6. D.J. (Hans) Poot | Vlaardingen
 7. R. (Rob) Welle, van der | Pijnacker
 8. J.W. (Jan-Willem) Rouwendal | Voorburg
 9. F. (Franklin) Lamers | Monster
 10. M.P. (Martin) Graaf,de | Delfgauw
 11. R. (Ruud) Harten, van | Vlaardingen
 12. A.C. (Arend) Visser | Maasland
 13. W.T. (Wouter) Reus, de | Vlaardingen
 14. (Ton) Spronsen, van | s-Gravenzande
 15. E.E. (Esther ) Heindijk-van der Veer | Vlaardingen
 16. J.P. (Pieter) Heijboer | Pijnacker
 17. R.M.M. (Robert) Berns | Schiedam
 18. F.B. (Frank) Wilschut | Voorburg
 19. G.A. (George) Portier | Den Haag
 20. K.S. ( Koen) van Haeften | Den Haag
 21. E. (Evert) de Niet | Scheveningen
 22. B.J. (Bert Jan) Urban | Den Haag
 23. J.K. (Joëlle) Gooijer- Medema | Delft
 24. J.J. M. (John) Dolstra  | Maassluis
 25. W.J. (Wessel) Vrijmoeth | Delft
 26. G.E. (Guido) Bos | Voorburg
 27. W.H. (Willy) de Zoete-van der Hout | Poeldijk
 28. P.A. (Pieter) Grinwis | Den Haag