Kandidaten

 • 1. Y.L. (Ytzen) Lont

  "Water, de rest komt later." In Nederland is dat letterlijk het geval. Zonder onze dijken kunnen we niet functioneren. Zeker in Delfland waar zoveel onder de zeespiegel ligt. Waterschapswerk is vaak onzichtbaar maar onmisbaar voor onze regio. Zoet en schoon water voor onze sloten en meren waar we in kunnen recreëren en waar natuur en landbouw afhankelijk van is. Het is met name van belang dat in ons economisch waardevolle en drukke gebied er ruimte voor water blijft. We hebben ons afgelopen periode hard gemaakt voor veilig bouwen van nieuwe woonwijken en bedrijven. Ook maken we van werk van duurzame ontwikkeling door bijvoorbeeld het winnen van warmte, elektriciteit en grondstoffen uit de waterzuivering. Op de achtergrond krijgen we veel voor elkaar. Ik hoop dat we de komende 4 jaar weer die kans ontvangen.

 • 2. H. (Harm) Roeten

  ´Het goede voorbeeld geven én zichtbaar zijn.´ Dat mogen we van een Waterschap verwachten!  Het Waterschap Delfland moet dáárom zo snel mogelijk een Klimaat-bestendig en een Energie-neutraal waterschap worden. De inzet van Wind- en Zonne-energie en andere vormen van energie-opwekking, op en bij onze gemalen en waterzuiveringen maken dat zichtbaar. Daarnaast is participatie en betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij het vormgeven van de plannen van het Waterschap absoluut een´must´voor draagvlak. Het Waterschap Delfland is pro-actief bij het klimaat-bestendig (her-)inrichten van woonwijken. Hier zet ik mij de komende periode heel graag voor in.

   

 • 3. A.J. (Arjan) Grashuis

  'Water: vriend of vijand', is een bekende kreet. Het is echter een vals dilemma. Alsof we water alleen maar zorgeloos kunnen omarmen, of achteloos bij ons vandaan kunnen houden. De werkelijkheid is dat we in veel facetten onlosmakelijk verbonden zijn met water. De kunst is hoe gaan we met z'n allen om met water. Water is een levensader voor de plek waar we wonen, werken en recreëren. Dat verdient dat we  zorgvuldig omgaan met planning, bouw en beheer van waterkeringen, van installaties voor waterzuivering en van recreatie water. Extremen in neerslag en droogte zullen toenemen. Dit leert ons dat we continue alert moeten zijn en vooruit moeten blijven kijken. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven een tijdje achterover te leunen. Water is van en voor ons allemaal. Daar zetten we ons als Christenunie-SGP Delfland 100% voor in! Water: dat doen we samen!

 • 4. W. (William) Anker

  Ik wil de volgende periode, 2023-2027, mij opnieuw inzetten voor het
  hoogheemraadschap van Delfland. Mijn speerpunt is de verbetering van de
  waterbeheersing in geval van droogte en bij extreme neerslag. Aanvullende
  voorzieningen zijn nodig om bij extreme neerslag natuurvriendelijk te
  bufferen en bij droogte deze te gebruiken tegen verdroging en verzilting van
  de bodem.

Volledige kandidatenlijst

 1. Y.L. Lont (Ytzen) | 's-Gravenhage
 2. H. Roeten (Harm) | Pijnacker
 3. A.J. Grashuis (Arjan) | Delfgauw
 4. W. Anker (William) | Vlaardingen
 5. P.C. Anker | Maassluis
 6. J.W. Rouwendal (Jan-Willem) | Voorburg
 7. S.G. Windster (Soraida) | Delft
 8. M.P. de Graaf (Martin) | Delfgauw
 9. T.J. Moser (Tijmen Jan) | 's-Gravenhage
 10. A.C. Visser (Arend) | Maasland
 11. J.M. Zijlmans (Marjan) | Vlaardingen
 12. A. van Spronsen (Ton) | 's-Gravenzande
 13. D. Ros (Daniel) | Wateringen
 14. G.J. de Graaf (Gerrit) | Schiedam
 15. S.E.H. Blankendal (Sheila) | Rotterdam
 16. F.B. Wilschut (Frank) | Voorburg
 17. E.E. Heijndijk - van der Veer (Esther) | Vlaardingen
 18. W.E. Schuurmans - Oosterom (Wimke) | Delft
 19. J.A. van Tatenhove - Meesen (Ankie) | Berkel en Rodenrijs
 20. J.K. Gooijer - Medema (Joelle) | Delft
 21. W.H. de Zoete - van der Hout (Willy) | Poeldijk
 22. P.J. Hofman (Pieter Jan) | 's-Gravenzande
 23. P.A. Grinwis (Pieter) | 's-Gravenhage