Algemene Beschouwingen begroting 2021

20201130 begroting.jpgmaandag 30 november 2020 19:06

Fractievoorzitter van CU/SGP Delfland, Pieter-Jan Hofman, heeft de Algemene Beschouwingen van CU/SGP Delfland over de begroting van 2021 uitgesproken tijdens de VV van 19 november jl.

De landschapszorg, biodiversiteit en ecologie vragen meer aandacht in de begroting van 2021 en het meerjarenplan. CU/SGP Delfland pleit voor klimaatbuffers in de kustzone en stedelijke gebieden. Ook de uitbreiding en modernisering van de afvalwaterzuiveringen zijn belangrijk om te voldoen aan de afgesproken doelen voor waterkwaliteit.

De Watervisie, die Delfland opgesteld heeft, is een goede start voor de regionale aanpak van de klimaatproblemen.

« Terug