‘Integrale aanpak aanleg Erasmusvaart’

donderdag 25 maart 2021 22:39

‘Kijk naar het totaalplaatje.’ Daarvoor pleit de CU/SGP-fractie in het Hoogheemraadschap Delfland. Enige tijd geleden werden de plannen gepresenteerd voor de aanleg van de Erasmusvaart. Door de aanleg van deze ruim 3,5 kilometer lange waterverbinding tussen Den Haag en Westland wordt de aan- en afvoer van water verbeterd. Belangrijk is dan wel dat de vaart en zijn omgeving in zijn totaliteit bekeken worden. Door een slimme aanpak kunnen verschillende doelen in een keer bereikt worden en wordt kostenefficiënter gewerkt.

Totaalplaatje

Door de toename van verhard oppervlak als gevolg van de woningbouw, moet meer water worden afgevoerd. De aanleg van de vaart moet wateroverlast voorkomen en verdroging tegengaan. De CU/SGP-fractie pleit ervoor om naast de aanleg van de vaart ook extra ruimte te creëren om water op te vangen en vast te houden. Deze ruimte zou tevens gebruikt kunnen worden voor vergroening. Daarnaast kan de vaart zelf worden ingericht voor de recreatievaart en kunnen langs de oevers nieuwe wandel- en fietspaden worden aangelegd. ‘Als we aan de slag gaan met een dergelijk groot project, laten we dan kijken hoe we met alle betrokken partijen een totaalplaatje kunnen neerzetten en zo efficiënt mogelijk kunnen werken. Daar is iedereen bij gebaat’, aldus fractievoorzitter Pieter-Jan Hofman.

« Terug